Jogvédelem

Az oddi.hu fenntart minden jogot, a weboldalainak bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével. Az oddi.hu tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (fotó, szöveg, grafika, adatszerkezet, struktúra, stb.) internetes feldolgozása és értékesítése.

A jogosulatlan felhasználás bűntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Az oddi.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.